ABOUT US

The third generation of our family lives closely connected to bees. My mother’s father Ivan was a beekeeper, but we set the beginning of Beekeeping Pislak Bali around 1946, when my father, a legendary Slovene beekeeper Janko Pislak  bought his first swarm of bees. He was twelve years old at the time and he bought it with the money he got for his confirmation.

Nowadays our beekeeping is run by my husband Robert and me. We have about 2600 beehives, which are placed at various locations: from Pohorje mountain through Dravsko polje, over the Haloze hills to the Croatian border.

We continue my father’s work with respect and love, while introducing new insights from science and beekeeping technology.

At the beginning we were oriented mainly in the production of honey. In the last decades we have conquered the technology of breeding quality queen bees of the Carniolan Bee breed (Apis Mellifera Carnica or kranjska sivka) which are known throughout Europe, and in extraction of the royal jelly.

Today we run the largest beekeeping in Slovenia and one of the biggest in the EU. To our customers we offer honey, queen bees, royal jelly, beeswax and other bee products.

We are well aware of the meaning of a qualitative product that we offer to the consumers. Therefore we introduced regular control in the production of honey, royal jelly and pollen HACCP.  We also have a small laboratory that allows us to supervise the main parameters which are the indicators for the quality of honey.

There is a doctor of veterinary medicine and a beekeeping master (Imkerschule Graz) permanently employed in our company.

In 2013 we have passed successfully the quality control testing of our honey and earned the right to use the label » Slovenian honey of the SMGO geografical origin«.

Adela Pislak Bali

PRESS ABOUT US:

svet24.si

kranjska-cebela.si

O NAS

Pri nas s čebelami živimo že tretjo generacijo. Čebelar je bil že moj dedek Ivan, mamin oče, začetek Čebelarstva Pislak Bali pa postavljamo v leto 1946, ko je moj oče Janko Pislak, legendarni slovenski čebelar, kot dvanajstleten fantič kupil svoj prvi roj čebel z denarjem, ki ga je dobil za birmo.

Sedaj z možem Robertom čebelariva na približno 2600 gospodarskih panjih, ki so postavljeni na različnih lokacijah od Pohorja preko Dravskega polja, po haloških gričih vse do meje s Hrvaško. Z vsem spoštovanjem in ljubeznijo na tradicionalni način nadaljujeva očetovo delo, hkrati pa preudarno uvajava nova spoznanja iz znanosti in tehnologije čebelarjenja.

Od začetkov, ko smo bili usmerjeni predvsem v proizvodnjo medu, smo v preteklim desetletjih osvojili tehnologijo vzreje kakovostnih matic vrste kranjske sivke (Apis Mellifera Carnica ali Carniolan bee), ki so priznane v celi Evropi, ter pridobivanja matičnega mlečka.

Danes smo največje čebelarstvo v Sloveniji in eno od večjih v EU. Zadovoljimo lahko potrebe po medu, čebeljih maticah, matičnem mlečku, vosku in ostalih čebeljih pridelkov ne samo manjših, ampak tudi večjih kupcev po svetu.

Ker se zavedamo pomena kakovosti izdelka, ki ga ponujamo potrošniku, smo že leta 2007 uvedli stalni nadzor v pridelavi medu, matičnega mlečka ter cvetnega prahu HACCP, lahko pa se pohvalimo tudi z lastnim priročnim laboratorijem, ki nam omogoča nadzor nad glavnimi parametri, ki so pokazatelji kakovosti medu.

V podjetju je stalno zaposlen doktor veterinarske medicine in čebelarski mojster (Imkerschule Graz).

Leta 2013 smo uspešno prestali nadzor kontrole kakovosti našega medu in pridobili pravico do uporabe označbe Slovenski med z geografskim poreklom SMGO.

Adela Pislak Bali

MEDIJI O NAS:

svet24.si

kranjska-cebela.si

CONTACT US

For more information contact us and we will be happy to answer your questions

CONTACT