MATICE

Na območju Slovenije že stoletja gojimo avtohtono pasmo medonosne čebele, to je Apis mellifera carnica, ena najbolj znanih, svetovno priznanih in razširjenih pasem čebel. Pravimo ji kranjska sivka, znana pa je še kot Carniolan Bee, Carnica Biene, Krainer Biene.

V Čebelarstvu Pislak Bali se z vzrejo matic Apis mellifera carnica intenzivno ukvarjamo že od sedemdesetih let prejšnjega stoletja let in se lahko pohvalimo z več kot 450.000 vzrejenimi maticami. Selekcijo izvajamo na 2600 gospodarskih družinah, kar nam omogoča veliko količino prvovrstnega plemenskega materiala.

PONUJAMO:

Gospodarske matice
Rodovniške matice
Prezimljene matice
Preizkušene matice

PREDNOSTI KRANJSKE SIVKE Apis mellifera carnica

Zelo mirna in neagresivna do ljudi, čebele mirno sedijo na satju
Zanjo je značilna manjša poraba zimske zaloge hrane ter hiter, intenziven spomladanski razvoj, ki ji omogoča dober izkoristek pomladnega medenja
Ima odlično razvito sposobnost orientacije, s svojim plesom natančneje opiše smer in razdaljo do pašnega vira in s tem veliko hitreje odkrije vir medenja kot druge pasme čebel.
Zaradi stoletij vzreje matic v čebelnjakih, ki so značilni za Slovenijo, se Kranjska sivka posledično precej manj zaletava v druge sosednje panje
Je odporna in nezahtevna čebela, ki se dobro prilagaja tako vročemu kot tudi hladnemu podnebju
Ima dober čistilni nagon
Dokazano ima večji donos kot italijanska ali kavkaška čebela
Primerna je tako za ljubiteljske kot tudi za profesionalne čebelarje

SELEKCIJSKO DELO

Na podlagi bogatih izkušenj z vzrejo in dobrega poznavanja lastnosti naše čebele smo zasnovali naslednje selekcijske kriterije:

DONOS MEDU
MANJŠI ROJILNI NAGON
MIROLJUBNOST
VELIKOST MATICE
ČISTILNA SPOSOBNOST
ŽIVAHNOST
PASEMSKA ČISTOST
Pohvalimo se lahko s številnimi priznanji in nagradami, ki nas obvezujejo, da se bomo za kvaliteto naših matic trudili tudi v prihodnje.

Nakup matic poteka preko prednaročil, po dogovoru jih pakiramo v naše ali vaše matičnice, večje količine pošiljamo tudi z letalom. Pri nas lahko naročite tudi čebelje družine na 5 ali 9 satov ali paketne roje.

Da bi zagotovili vrhunski plemenski material za naše matice, najprej na osnovi stalnega spremljanja zgoraj navedenih kriterijev v prvi izbor uvrstimo čebelje družine z najboljšimi ekonomskimi rezultati, nato pa med družinami iz prvega izbora odberemo družine z najboljšimi morfološkimi lastnostmi.

Med slednjimi dajemo poudarek velikosti vzrejene matice, saj je ugotovljeno, da imajo zelo velike matice približno 170 jajčnih cevčic v enem jajčniku in proizvedejo v povprečju okoli 27,6 kg medu, medtem ko proizvedejo majhne matice s približno 109 jajčnimi cevčicami v enem jajčniku v povprečju 19,2 kg medu. Veliko pozornosti namenjamo tudi oblikovanju trotovskih linij, ki jih izbiramo od matic, katerih družine so prinesle največ medu.

NAŠA VZREJA

Naša vzreja gospodarskih matic je pod stalnim nadzorom Kmetijskega inštituta Slovenije, sodelujemo pa tudi z inštituti v Nemčiji in na Češkem. Na maticah redno merimo kubitalni indeks, izvajamo PIN test (test čistilne sposobnosti), in testiranje preko potomcev (progeno testiranje).
Uporabljamo več tipov plemenilnikov različnih velikosti in se lahko prilagodimo željam kupca. Najpomembnejši med njim je Pislakov plemenilnik, ki ga je osmislil Janko Pislak posebej za Apis Mellifero Carnico in se je izkazal kot izjemno uspešen.
Odraz kvalitete naših matic so naročila z vseh koncev sveta, predvsem pa iz številnih evropskih držav ter z Bližnjega in Daljnega vzhoda.
Pohvalimo se lahko s številnimi priznanji in nagradami, ki nas obvezujejo, da se bomo za kvaliteto naših matic trudili tudi v prihodnje.

NAROČILO IN DOSTAVA

Nakup matic poteka preko prednaročil, po dogovoru jih pakiramo v naše ali vaše matičnice. Večje količine pošiljamo tudi z letalom.

Vse čebelje matice so oprašene in označene z hrbtno številko ter ustrezajo vsem selekcijskim merilom. Matico poberemo šele takrat, ko ima zaprto zalego, če tega pogoja ne izpolnjuje, jo izločimo.

Po želji kupca ob dobavi izdamo izpisek iz rodovniške knjige za kranjsko sivko. Matice pobiramo čim krajši čas pred prevzemom naročila in s tem zagotavljamo manj stresa za matico.

NAROČILA:

Sprejemamo jih čez celo leto. Pomembno je, da si matice zagotovite pravočasno, saj bomo le tako lahko ustregli vašim željam.
Pri nas lahko naročite tudi čebelje družine na 5. ali 9. satih in paketne roje.
Sezona za matice je od aprila do avgusta, po dogovoru so lahko na voljo matice tudi kasneje.

KONTAKTIRAJTE NAS

Za več informacij nas kontaktirajte in z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja.

© 2024 Čebelarstvo Pislak Bali, Adela Pislak Bali s.p.